Komunikat :)

Słownik języka polskiego podaje, że czasownik „aktualizować” ma dwa znaczenia:

1. czynić aktualnym, dostosowywać do współczesności; uaktualniać, uwspółcześniać, modernizować, unowocześniać;
2. aktualizować się – w filozofii: przechodzić od stanu potencjalnego do istnienia realnego

My zaktualizowaliśmy (w pierwszym znaczeniu) terminy koncertów, a teraz Wasza kolej, żeby ziściło się drugie znaczenie. Przybywajcie tłumnie, aby wraz z nami przechodzić od stanu potencjalnego do istnienia realnego. Do zobaczenia!

Reklamy